[Elsnet-list] INL nieuwe e-mailadressen / INL new e-mail addresses

Servicedesk INL servicedesk at inl.nl
Wed Dec 10 14:24:48 CET 2008


(English text below)

Geachte, 

Met ingang van 15 december 2008 zullen de e-mailadressen van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie en de TST-Centrale te Leiden en Antwerpen
wijzigen. 

De e-mailadressen bestaan op dit moment uit de achternaam, met inl.nl achter
het apenstaartje. Matthias de Vries zou u op dit moment alsvolgt bereiken:
vries, apenstaartje, inl.nl .

Op 15 december zal dit worden omgezet naar voornaam, gevolgd door een punt,
met daarachter een eventueel tussenvoegsel en de achternaam (zonder punt
ertussen). Op 15 december wordt het eerder genoemde adres dus
matthias.devries, apenstaartje, inl.nl .

De lijst met nieuwe e-mailadressen vindt u op onze website (www.inl.nl), onder Medewerkers.

Algemene adressen, zoals servicedesk, secretariaat en webmaster, blijven
ongewijzigd.

U ontvangt dit bericht als contactpersoon van een INL-medewerker, en / of omdat u zich geregistreerd heeft op de website van INL / TST-Centrale.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk INL
 

To whom it may concern,

As of 15 December 2008 the e-mail addresses of the Institute for Dutch
Lexicology and the Dutch HLT Agency (TST-Centrale) in Leiden, The
Netherlands, will be changed. 

At the moment, the e-mail addresses are made up of the surname, followed by the 'at-'sign and inl.nl. The e-mail address of, for example, Matthias de Vries would be: vries, 'at'-sign, inl.nl . 

On 15 December this will be changed to the first name, followed by a dot, and
behind that any surname prefixes and the surname (there is no dot in between).
>From 15 December the above-mentioned address will therefore be:
matthias.devries, 'at'-sign, inl.nl .

The list of new e-mail addresses can be found on our website (www.inl.nl), section Medewerkers.

General addresses, such as servicedesk, secretariaat and webmaster, will
remain as they are.

With kind regards,

Servicedesk INLMore information about the Elsnet-list mailing list