[Elsnet-list] Senior lecturer in Linguistics at the University of Gothenburg - deadline 20/1 2014

Staffan Larsson staffan.larsson at ling.gu.se
Wed Dec 4 17:35:57 CET 2013


A permanent position as senior lecturer (full time) in linguistics has been announced at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg.  The position includes 50% research time during the first year.

Closing date for applications is 2014-01-20.

If you're interested, please see the job announcement webpage (short url http://goo.gl/XZ99hQ) for information on how to apply.

----------

En tillsvidareanställning som lektor (heltid) i lingvistik är utlyst vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.  Anställningen omfattar 50% forskning under det första året.

Sista ansökningsdag är 2014-01-20.

För ytterligare upplysningar om anställningen och ansökningsanvisningar v g se tjänsteutlysningen (kort länk http://goo.gl/VIjUR4).

-----------

Staffan Larsson
Professor of Computational Linguistics
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.hum.uu.nl/pipermail/elsnet-list/attachments/20131204/2e7f31c4/attachment-0001.html>


More information about the Elsnet-list mailing list